Порцеланови изолатори
Порцеланови изолатори

Имат достатъчна електрическа и механична якост, топлоустойчиви и студоустойчиви. Използват се изолатори за монтаж на разединители, монтаж на трансформатори, монтаж на конзоли и др.

  Според предназначението си порцелановите изолатори се делят на следните типове:

  • Подпорни изолатори
  • Линейни изолатори
  • Рилни изолатори
  • Проходни изолатори
Продуктов номер Наименование Производител 
C125_200III_038 Изолатор C 12.5 - 200 III 38kV 3.38.12.3.4, Electroporcelan
C4_20 Изолатор С-4-125 - 20kV
C6_550_123 Изолатор подпорен 123kV тип C-6 550III 3100mm
C8_1425_420 Изолатор подпорен 420kV тип C-8 1425 /P-1864 A+B+D/
INK_20 Изолатор ИНК 20 - 20kV
IOP_20 Изолатор ИОП 20 - 20kV
IPPO_10BG Изолатор ИППО 10 - 10kV
IPPO_20 Изолатор ИППО 20 - 20kV
NS_20 Изолатор NS 20 - 20kV
PAK_10 Изолатор ПАК 10 - 10kV
PAK_20 Изолатор ПАК 20 - 20kV
PAK_35 Изолатор ПАК 30 - 35kV
PAM_10 Изолатор ПАМ 10 - 10kV
PAM_10_1 Изолатор ПАМ 1/10 - 10kV
PAM_10_GF10 Изолатор S10/400 (ПАМ-10) - 10 kV,отвори-3x10+2х6 горе,16 долу
PAM_10_GF16 Изолатор S10/700 (ПАМ-10) - 10kV 1x16+2x10+2x6горе,16 долу
PAM_20 Изолатор ПАМ 20 - 20kV
PAM_20М Изолатор ПАМ 20М - 20kV
PAM_35 Изолатор ПАМ 30 - 35kV
PRB_0250_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 250kVA, страна НН
PRB_10_0400 Изолатор ПРБ 10/400 - 400А 10kV
PRB_10_1000 Изолатор ПРБ 10/1000 - 1000А 10kV
PRB_10_2000 Изолатор ПРБ 10/2000 - 2000А 10kV
PRB_10_2500 Изолатор ПРБ 10/2500 - 2500А 10kV
PRB_1000_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 1000kVA, страна НН
PRB_20_0200 Изолатор ПРБ 20/200 - 200А 20kV
PRB_20_0400 Изолатор ПРБ 20/400 - 400А 20kV
PRB_20_0630 Изолатор ПРБ 20/630 - 630А 20kV
PRB_20_1000 Изолатор ПРБ 20/1000 - 1000А 20kV
PRB_20_1600 Изолатор ПРБ 20/1600 - 1600А 20kV
PRB_20_2000 Изолатор ПРБ 20/200 - 200А 20kV
PRB_2000_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 2000kVA, страна НН
PRB_400_XXXX_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 400kVA
PRB_630_TM Изолатор проходен за трансформатор ТМ - 630kVA, страна НН
PRBO_10_400 Изолатор ПРБО 10/400 - 400А
PRBO_10_630 Изолатор ПРБО 10/630 - 630А
PRBO_20_0400 Изолатор ПРБО 20/400 - 400А 20kV
PRBO_20_0630 Изолатор ПРБО 20/630 - 630А 20kV
PRI_10_0250 Изолатор проходен за силов трансформатор 10NF 250
PRI_20_0250 Изолатор проходен за силов трансформатор 20NF 250 черт.94651
PRI_20_0630 Изолатор проходен за силов трансформатор 20NF 630 черт.94663
C10_550_123 Изолатор подпорен 123kV тип C-10 550III 3100mm 0
C10_550_3880 Изолатор подпорен 123kV тип C-10 550 3880mm 0
C125_170III Изолатор C 12.5 - 170 III 3.33.12.3.01, Electroporcelan 0
C4_35 Изолатор С-4-170 - 35kV 0
C4_550_3075 Изолатор подпорен 123kV тип C-4 550III 3075mm 0
C6_1675_400 Изолатор C6-1675 400kV 0
C6_550_3820 Изолатор подпорен 123kV тип C-6 550 3820mm 0
C8_550_3820 Изолатор подпорен 123kV тип C-8 550II 3820mm 0
PRB_10_0630 Изолатор ПРБ 10/630 - 630А 10kV 0
PRBO_10 Изолатор ПРБО 10kV -без стержен 0
PRBO_20_0200 Изолатор ПРБО 20/200 - 200А 20kV 0
PRBO_20_1000 Изолатор ПРБО 20/1000 - 1000А 20kV 0
PRBO_20_1250 Изолатор ПРБО 20/1250 - 1250А 20kV 0
PRBO_20_1600 Изолатор ПРБО 20/1600 - 1600А 20kV 0