Измервателни напреженови трансформатори закрит монтаж
Измервателни напреженови трансформатори закрит монтаж

Напреженови трансформатори, които преобразуват високи напрежения в измерими и стандартни напрежения, пропорционални и във фаза с първичния сигнал, с цел подаване към измервателен или защитен уред.

Предназначени са за монтаж в закрити уредби.

Трансформаторите са одобрен тип средство за измерване.
Измервателните трансформатори Ср.Н, предлагани от “Контрагент 35” ЕООД, са разработени и се произвеждат от световния лидер в производството на измервателни трансформатори RITZ Instrument Transformers GmbH.

Филтър по производители
RITZ Instrument Transformers GmbH
RITZ Instrument Transformers GmbH
Продуктов номер Наименование  Производител
991499997 ВВП тип DIV 14 за напреженов трансформатор VEN 24-14, 2A 0
DE6_0100_2890 Демпфериращо съпротивление MB3.3806 DE6 100V 25Hz 2890W, RITZ RITZ
R_1_025 Резистор 1 kOhm, 0,25 W
R_11_1 Резистор 1 kOhm, 1 W
R_133_025 Резистор 330 Ohm, 0,25 W
11_27A01F2__K6 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:3, 25VA - kl.0.5/50VA - kl.6P, RITZ RITZ
11_27A01K2__K6 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:3, 50VA - kl.0.5/50VA - kl.6P, RITZ RITZ
11_38A00C1 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 1500:V3/100:V3, 10VA - kl.0.2, RITZ RITZ
11_15A00C2 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 6000:V3/100:V3, 10VA - kl.0.5, RITZ RITZ
11_15A00C2____M Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 6000:V3/100:V3, 10VA - kl.0.5, RITZ RITZ
11_16F00G6 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 6300:V3/100, 30VA - kl.6P, RITZ RITZ
11_16001G6 Трансформатор GE 12 Um=12kV 12/28/75kV 6300:V3/100:3, 30VA - kl.6P, RITZ RITZ
11_38A10C2K5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 15000:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
11_38A10C2K5__M Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 15000:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
12S38A01L2__P6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 15000:V3/100:V3/100:3, 60VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
12_42A01D1__G5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
12_42A01G2__P6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
12_42AO1G2__K5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
12_42A01G2__K6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
12_42A01J2__L5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 45VA- kl.0.5/60VA-kl.3P,RITZ RITZ
12_42А01К2__К5 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
12_42A01K2__K6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
12_42A0AD2__D2 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 15VA- kl.0.5/15VA-kl.0.5,RITZ RITZ
12_42AA0G2G2 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.0.5,RITZ RITZ
12_42AA0G2G6 Трансформатор GE 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
13_46A10K2G5 Трансформатор GE 36 Um=36kV 36/70/170kV 30000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
13_46A10K2G5__M Трансформатор GE 36 Um=36kV 36/70/170kV 30000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
13_48A01K2__K6 Трансформатор GE 36 Um=36kV 36/70/170kV 35000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
13048A0AA100C3 Трансформатор GE 36 Um=36kV 36/70/170kV 35000:V3/100:V3/100:V3, 5VA- kl.0.2/10VA-kl.1, RITZ RITZ
9G_49A01K2__P6 Трансформатор GSE 30 Um=36kV 36/70/170kV 31500:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
9G044A0GI300I3 Трансформатор GSE 30 Un=24kV 29/70/170kV 24000:V3/100:V3/100, 70VA- kl.1/70VA-kl.1,RITZ RITZ
9G044A01D100T6 Трансформатор GSE 30 Un=24kV 29/70/170kV 24000:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/200VA-kl.6P,RITZ RITZ
9G044A02I3__T6 Трансформатор GSE 30 Un=24kV 29/70/170kV 24000:V3/100:V3/100:3, 70VA- kl.1/200VA-kl.6P,RITZ RITZ
9G044A0AI300I3 Трансформатор GSE 30 Un=24kV 29/70/170kV 24000:V3/100:V3/100:V3, 70VA- kl.1/70VA-kl.1,RITZ RITZ
21D27A10G2P6 Трансформатор GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
21D27A10G2P6__M Трансформатор GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/100VA-kl.6P,RITZ RITZ
21D15A10D1G5 Трансформатор GSES 12D Um=7.2kV 7.2/20/60kV 6000:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
21D15AA0G2G3 Трансформатор GSES 12D Um=7.2kV 7.2/20/60kV 6000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.1,RITZ RITZ
22D42F00V Трансформатор GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/220, 400VA,RITZ RITZ
41_15D00X0 Трансформатор GSZS12 Um=12kV 12/28/75kV 6kV/230V, 600VA, RITZ RITZ
42_42A00G2 Трансформатор GSZS24 Um=24kV 24/50/125kV 20kV/100V, 30VA-kl.0.5, RITZ RITZ
32_42A00K2 Трансформатор GZ 24 Um=24kV 24/50/125kV 20kV/100V, 50VA-kl.0.5, RITZ RITZ
32_42A00K2____M Трансформатор GZ 24 Um=24kV 24/50/125kV 20kV/100V, 50VA-kl.0.5, RITZ RITZ
21D27A00G2 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5,RITZ RITZ
9G_49A01G1__K6 Трансформатор напреженов GSE30 Um=36kV 36/70/170kV 31500:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.2/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
21D27AA0D2 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3, 15VA- kl.0.2/15VA-kl.0.5,RITZ RITZ
21D27AA0G2G3 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.1,RITZ RITZ
21D27AA1D1D5G5 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/15VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
21D27AA1D1G5G5 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
21D27AA1D1G6G6 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=12kV 12/28/75kV 10000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.6P/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
21D15AA1D1G5G5 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=7.2kV 7.2/20/60kV 6000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
21D15AA1D1G6G6 Трансформатор напреженов GSES 12D Um=7.2kV 7.2/20/60kV 6000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.6P/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22042AA0G2G1 Трансформатор напреженов GSES 24 Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.1,RITZ RITZ
22D42A00G2 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5,RITZ RITZ
22D42A01D2__G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A01G1__G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.2/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A01G2__G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A01AG2__K6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 30VA- kl.0.5/50VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42A01AK2__K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA0G2G3 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.1, RITZ RITZ
22D42A0AG2__G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 30VA- kl.0.5/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A0AJ1__K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3, 45VA- kl.0.2/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA0D1D1 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3,15VA- kl.0.2/15VA-kl.0.2,RITZ RITZ
22D42AA0D1G6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3,15VA- kl.0.2/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42AA1C1C5C5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.2/10VA-kl.3P/10VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1C1E5E5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.2/20VA-kl.3P/20VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1C1G5G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.2/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1C2C5C5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 10VA- kl.0.5/10VA-kl.3P/10VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D1D1G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/15VA-kl.0.2/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D1D1G6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/15VA-kl.0.2/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42AA1D1E5E5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/20VA-kl.3P/20VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D1G5G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D1G6G6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.2/30VA-kl.6P/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42AA1D2D2K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.5/15VA-kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1D2G2G6 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.5/30VA-kl.0.5/30VA-kl.6P,RITZ RITZ
22D42AA1D2G5G5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 15VA- kl.0.5/30VA-kl.3P/30VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1K2K2K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.0.5/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42AA1K2K3K5 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/125kV 20000:V3/100:V3/100:V3/100:3, 50VA- kl.0.5/50VA-kl.1/50VA-kl.3P,RITZ RITZ
22D42A00G3 Трансформатор напреженов GSES 24D Um=24kV 24/50/130kV 20000:V3/100:V3, 30VA- kl.1,RITZ RITZ
CF_42D00Y Трансформатор напреженов GSZ 20 Um=24kV 20000/230, 1500VA, RITZ RITZ
CF_42D001 Трансформатор напреженов GSZ 20 Um=24kV 20000/230, 2000VA, RITZ RITZ
31_27A00D2 Трансформатор напреженов GZ 12 Um=12kV 12/28/75kV 10000V/100V, 15VA-kl.0.5, Ith=4A, RITZ RITZ
31_27A00K2 Трансформатор напреженов GZ 12 Um=12kV 12/28/75kV 10000V/100V, 50VA-kl.0.5, RITZ RITZ
31_16A00K2 Трансформатор напреженов GZ 12 Um=12kV 12/28/75kV 6300V/100V, 50VA-kl.0.5, RITZ RITZ
31_16B00C2 Трансформатор напреженов GZ 12 Um=12kV 12/28/75kV 6300V/110V, 10VA-kl.0.5, RITZ RITZ
© 2008 Контрагент 35. Всички права запазени. | Условия за ползване
Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения