Табла индустриални Табла за нуждите на автоматизацията и електроразпределението в индустрията, промишлеността и жилищното строителство.