Оборудване за железопътна контактна мрежа Фирма "Контрагент 35" ЕООД предлага Материали и оборудване на Средно напрежение 25kV (СН) за контактната мрежа; Материали и оборудване за железопътна инфраструктура; Оборудване на Средно напрежение за основни секционни постове (ОСП), комплексни трафопостове (КТП), подстанции