Каски Защитни каски от PЕ или HDPE, мин. до 440V, годност 5 год., шест цвята, произведени съобразно стандарт EN 397.
Колани Раменно-бедрен колан (сбруя) за височинна защита. Произведени съобразно стандарт EN 361.
Очила Защитни очила PVC с поликарбонатен визор, произведени съобразно стандарт EN 166.
Антифони Външни шумозаглушители – лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха, произведени съобразно стандарт EN 352-1, EN 352-3. Вътрешни шумозаглушители, произведени съобразно стандарт EN 352-2.
Маски дихателни Полу-лицеви и цело-лицеви маски, подходящи за хора изложени на опасни и високи концентрации на димове, изпарения и газове. Произведени съобразно стандарт EN 136, EN 140, EN 141.
Кънки монтьорски Електро-монтьорски кънки за железобетонни и дървени стълбове.
Ръкавици Работни ръкавици за защита от неелектрически въздействия, произведени съобразно стандарт EN 420, EN 388 и EN 407.
Ботуши Предпазни ботуши за защита от агресивни течности (масло-, алкало- и киселинно устойчиви), замърсяване и механични опасности.
Облекла от PVC материя Облекла от PVC за защита от валежи, пръски агресивни течности, прах, въздушни течения.
Облекла за заварчици Работни костюми за заварчици за защита от механични въздействия, искри и пръски разтопен метал, шлака и горещи частици. Произведени съобразно стандарт EN 470-1.
Обувки работни Работни обувки, осигуряващи едновременно защита и комфорт на ходилото.
Противопожарна техника За оборудване на сгради, съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и др.
Сигнални ленти Сигнална лента обезопасителна