Тръби термосвиваеми тънкостенни без леплив слой Тънкостенни термосвиваеми тръби с широк спектър на приложение без лепилен слой. Предлагат се в широка цветова гама.
Тръби термосвиваеми дебелостенни Термосвиваеми тръби с лепилен слой, с различен диаметър. Предлагат се в черен цвят.
Разклонители термосвиваеми Термосвиваеми тръби с две, три или четири разклонения. Предлагат се в черен цвят.