Порцеланови изолатори
Порцеланови изолатори

Имат достатъчна електрическа и механична якост, топлоустойчиви и студоустойчиви. Използват се изолатори за монтаж на разединители, монтаж на трансформатори, монтаж на конзоли и др.

  Според предназначението си порцелановите изолатори се делят на следните типове:

  • Подпорни изолатори
  • Линейни изолатори
  • Рилни изолатори
  • Проходни изолатори

Изолатор тип

Стандарт

Работно напреже ние,кV

Строитела височина, мм

Дължина на пътя на утечката, мм

Сухо разрядо напреже ние при 50 Нz, кV

Мокро разрядно напреже ние при 50Нz, кV

Вътрешно пробивно напреже ние при 50Нz, кV

Импулсни разрядни напрежен ия, кV

Разруша ваща сила на опън,кN

Тегло на изолатора, кг

ИНК20

Тегло на изолатора, кг

20

305

410

90

70

-

125

9

10.5

ПАК10кV

БДС 1906-82

10

190

-

47

34

75

75

4

2.6

ПАК 20кV

БДС 1906-82

20

260

-

75

55

120

120

4

4

ПАК 35кV

БДС 1906-82

35

400

-

110

85

155

190

4

6.5

ПАМ 10кV

БДС 1906-82

10

145

-

47

34

75

75

-

2.2

ПАМ 20кV

БДС 1906-82

20

205

-

75

55

120

125

-

3.5

ПАМ 35кV

БДС 1906-82

35

336

-

110

85

155

190

-

6.7

ИППО 20

БДС 7660-83

20

305

400

75

55

-

125

6

11.15

IEC 273

ПРБ 10/400

БДС 15442-82

10

454

-

47

-

-

75

7,5

10

ПРБ10/630

БДС 15442-82

10

454

-

47

-

-

75

-

11

ПРБ 20/200

БДС 15442-82

20

590

-

75

-

-

125

-

16

ПРБ   20/200   

БДС 15442-82

20

590

-

75

-

-

125

-

15

без шпилка

ПРБ 20/400

БДС 15442-82

20

590

-

75

-

-

125

-

16.5

ПРБ 20/630

БДС 15442-82

20

590

-

75

-

-

125

-

18

ПРБО 10/200

БДС 15442-82

10

508

20

47

35

-

75

-

11

ПРБО 20/200

БДС 15442-82

20

663

40

75

55

-

125

-

18

ПРБО 20/400

БДС 15442-82

20

663

40

75

55

-

125

-

19

ИПНН 95/2

БДС 1905-79

0.4

100

-

-

-

-

-

-

0.62

DIN 48150