Централен офис, търговска и складова база

6000 Стара Загора,

П.К. 177, ул. “Войвода Стойно Черногорски” 23

Телефони:

Офис:                         (042) 600 032        (0882) 342 436

Търговски отдел:         (042) 600 131        (0882) 301 294

Доставки и логистика: (042) 600 145        (0882) 342 648

Счетоводство:             (042) 255 173        (0882) 342 570

Факс:                          (042) 600 129        (042) 900 411

E-mail: office@contragent.com

           sales@contragent.com

виж в BGmaps

 

 

 

Търговска база - София

1220 София, Военна рампа,

бул. Илиянци, 66

Тел.:  (02) 931-0473    

Факс: (02) 931 4184

         (02) 400 1171

E-mail:sofiasales@contragent.com

          sofia@contragent.com

 

 

Търговска база - Варна

9000 Варна, ПК 150;

Западна Промишлена Зона,

на територията на завод "Метал" АД

Тел.:  (052) 599 631

Факс: (052) 599 632

         (052) 900 018

E-mail:salesvarna@contragent.com

mailto:varna@contragent.com

 

Търговска база - Пловдив

4000 Пловдив,

бул. “Коматевско шосе”, № 26

Тел.:  (032) 67 37 31

Факс: (032) 67 37 32

         (032) 500 431

E-mail:salesplovdiv@contragent.com

          plovdiv@contragent.com