Сертификати на системи за управление

Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008

свали pdf (2Mb) 

Сертификат за управление на здравословните и безопасни условия на труд 

свали pdf (2Mb)   

Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2005 

свали pdf (2Mb)