"Контрагент 35" ЕООД разполага със специализирани машини за монтаж и поддръжка на контактна мрежа

Благодарение на професионалния автопарк от машини и съоръжения, непрекъснатото технологично усъвършенстване и квалифициран персонал, „Контрагент 35" ЕООД може да предложи на своите клиенти ефективно и прецизно изпълнение на проекти в част електрическа на железопътна инфраструктура.

Част от машините с които фирмата разполага:

1. ЖП техника

a. АДМ с кран, повдигателна работна платформа и работен кош
b. Моторна дрезина с вишка и кош
c. Моторна дрезина с кран
d. Моторизирани самоходни повдигателни платформи
e. Товарни платформени вагони
f. Разкатъчна установка
g. Бетонов смесител монтиран на вагон

2. Двупътна техника

a. Двупътни багери
i. свредели
ii. хидравличен чук
iii. планирна кофа
iv. изкопна кофа

Всички машини и съоръжения притежават небходимите документи и сертификати.