Новина в ИНФРАБИЛД - Строители, списание за инфраструктурно строителство

На 15.05.2016г. официално беше открита високоскоростната железопътна линия, изградена по проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград, Фаза 4.2: отсечка Харманли –Свиленград”. „Контрагент 35” ЕООД изпълни дейностите по доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на контактна мрежа за 220 km/h, включваща: стоманобетонни, метални профилни и ЖР стълбове и фундаменти за тях; напречници; конзоли за контактна мрежа; захранващи фидери; обратен фидер; носещо въже; контактен проводник; компенсаторни устройства; анкеровки; изолатори; секционни изолатори и секционни разединители; вентилни отводители; заземители на обратен проводник, метални конструкции, съоръжения, релси на неелектрифицирани коловози; сигнали. Освен това извърши и всички дейности от проектиране до пускане в експлоатация на: основен секционен пост (ОСП) Бисер, система за телеуправление по оптичен кабел на секционни разединители и връзка със SCADA в гарите Свиленград, Любимец, Харманли и ОСП Бисер; система за телеуправление по оптичен кабел на отоплението на отдалечени стрелки в гара Харманли.

 

Публикацията можете да видите тук.  

Новини
06.07.2017
OMICRON, Австрия представи новия си Мултифункционален уред за първични и вторични изпитания и тестване на базови функции на релейна защита.
05.07.2017
Най-леката в света система за вторични тествания в енергетиката
14.09.2016
TESTRANO 600 осигурява удобен начин за тестване и придобиване на цялостен поглед за състоянието на всяка част от силовия трансформатор.
Бюлетин
Анкета
© 2008 Контрагент 35. Всички права запазени. | Условия за ползване
Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения