Уважаеми клиенти,

          Задълбоченото познаване на Вашите изисквания и очаквания е основа за подобряване на съвместната ни дейност. За това най-учтиво Ви молим да отговорите на въпросите ни. Сърдечно Ви благодарим!

Удовлетворени ли сте от: Скала на удовлетворение
Неудовлетворен Удовлетворен
  1 2 3 4 5
Обхват и задълбоченост на офертите, които Ви предоставяме?
Индивидуален подход към изискванията Ви?
Бързина при обработване на поръчките Ви?
Професионална компетентност на сътрудниците ни?
Любезност на сътрудниците ни?
Качеството на продуктите ни?
Спазване на сроковете за доставка?
Коректността ни при изпълнение на поръчките?
Цената на продуктите ни?

3. Имате ли предложения за бъдещите ни контакти?
1
2

4.Данни за вашата фирма:
*
,
*
*
*
Клиент ли сте на Контрагент 35?