No

Наименование

Възложител

Кратко описание

60

Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград, Фаза 4.2 Реконструкция и електрификация на железопътен участък Харманли – Свиленград”

Сдружение Железопътна Инфраструктура 2011(PORR BAU)

Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на контактна мрежа за всички участъци за проект: Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград, Фаза 4.2 Реконструкция и електрификация на железопътен участък Харманли – Свиленград”

59

Онлайн мониторинг на частичните разряди на генераторите

Контур Глобал Марица Изток 3 АД

Система за онлайн мониторинг на частични разряди на генераторите, анализ на сигналите, съхранение на данните и доклад. Дистанционен достъп до сървъра с база данни и анализ на тенденциите в процесите при изолацията на намотките.

58

Доставка на мощностни разединители за 27.5kV; 2000A  за нуждите на подстанции в НКЖИ

НКЖИ

Доставка на мощностни разединители за 27.5kV 2000A  за нуждите на подстанции в НКЖИ, по тръжна процедура по ЗОП

57

Трафопост и захранване от контактна мрежа на железопътен прелез, Русе

КРИС ГРУП ЕООД

Проектиране и доставка на съоръжения за трафопост и захранване от контактна мрежа на железопътен прелез, Русе

56

Реконструкция на Основен Секционен Пост - Казичане

ТиД Инженеринг

Техническо решение за реконструкцията на Основен Секционен Пост – Казичане, доставка на мощностни разединители, секционни разединители, задвижвания и аксесоари за тях.

55

Проект на трафопостове за захранване от контактна мрежа на системи за оценка на загрети букси

THALES, Austria

Изработка на технически и работен проект (проект работни чертежи) на трафопостове за захранване от контактна мрежа на системи за оценка на загрети букси.

54

Дистанционно управление на разединителите на ж.п. гара Аспарухово

Транселстрой

Управляващо табло за дистанционно управление на разединителите на ж.п. гара Аспарухово

53

Онлайн мониторинг на частичните разряди на генераторите

ТЕЦ Ей И Ес 3С Марица Изток 1

Система за онлайн мониторинг на частични разряди на генераторите, анализ на сигналите, съхранение на данните и доклад. Дистанционен достъп до сървъра с база данни и анализ на тенденциите в процесите при изолацията на намотките.

52

Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза3: Свиленград – Турска граница

- Проектиране, доставка на материали и оборудване, монтаж, тестване  и пускане в експлоатация

 

ОХЛ

Трафопост за захранване от контактната мрежа на Генералово на  GSM-R кула и пешеходен надлез

51

Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза3: Свиленград – Турска граница - Проектиране, доставка на материали и оборудване, монтаж, тестване  и пускане в експлоатация

 

ОХЛ

Основен секционен пост (ОСП) Българо - Турска граница

 1. Първична комутация – монтаж на разединители, трансформатори, вентилни отводители за 27.5 kV.
 2. Локални управляващи табла за управление разединители на  ОСП в района на гарата и на неутралната вставка.
 3. Разработка на софтуер и програмиране на програмируеми логически контролери Siemens S7 за управление на ОСП и свързване към SCADA съгласно интерфейс по стандарт IEC 104
 4. Окабеляване на захранващия фидер – въздушни и кабелни линии, контролни кабели за разединителите.

50

Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза2: Първомай - Димитровград - Проектиране, доставка на материали и оборудване, монтаж, тестване  и пускане в експлоатация

Асталди Ес Пи Ей Италия, клон България

 

 1. Захранване на гари и спирки от електроразпределителната мрежа (от EVN) .
 2. Главни разпределителни и допълнителни разпределителни табла в гарите.
 3. Захранване от контактната мрежа на гари и спирки и отопление за стрелки.
 4. Управление на отоплението на стрелките.
 5. Осветление на перони
 6. Осветление на райони на стрелките.
 7. Електрифициране на подлези.
 8. Помпени уредби.
 9. Заземяване на метални елементи на перони, мостове, стълбове, огради, звукозащитни бариери и др.

49

Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза2: Първомай - Димитровград Проектиране, доставка на материали и оборудване, монтаж, тестване  и пускане в експлоатация

Асталди Ес Пи Ей Италия, клон България

 

Основен Секционен Пост (ОСП) Гара: Ябълково

 1. Първична комутация – монтиране на разединители, трансформатори, вентилни отводи за 27.5 kV.
 2. Локални управляващи табла за управление разединители на  ОСП в района на гарата и на неутралната вставка.
 3. Разработка на софтуер и програмиране на програмируеми логически контролери Siemens S7 за управление на ОСП и свързване към SCADA съгласно интерфейс по стандарт IEC 104
 4. Окабеляване на захранващия фидер – въздушни и кабелни линии, контролни кабели за разединителите.

48

Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза1:  Крумово - Първомай - Доставка на материали и оборудване

ТЕРНА Гърция, клон България

 

АРЕВА Франция, клон България

 

Доставка на напреженови и токови трансформатори за подстанции и основни секционни постове

47

Железопътна линия Пловдив – Бургас рехабилитация и електрификация

СК 13 – Трансстрой

Доставка на силиконови изолатори за контактната мрежа

46

Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза2: Първомай - Димитровград Проектиране, доставка на материали и оборудване, монтаж и пускане в експлоатация

ДП ТСВ – Транспортно строителство и възстановяване

Силови и контролни кабели;

Локални управляващи табла за разединители в неутрална вставка Димитровград за захранващ фидер Димитровград

45

Рехабилитация и реконструкция или изграждане на нова железопътна контактна мрежа

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Доставка и внедряване на силови трансформатори, разединители, силиконови изолатори и вентилни отводи.

Новини
25.05.2018
Въведена и се изпълнява политика по защита на личните данни на нашите служители, клиенти, доставчици и подизпълнители
22.03.2018
"Контрагент 35" ЕООД инвестира в закупуването на специализирана техника
23.02.2018
Видео, заснето от кабината на влак, пътуващ от Свиленград до Първомай
Бюлетин
Анкета
© 2008 Контрагент 35. Всички права запазени. | Условия за ползване
Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения