Основни направления в дейността на фирма "Контрагент 35" ЕООД:

Търговска дейност:

 • Доставка на съоръжения и материали за компаниите за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
 • Електрообзавеждане на енергетичните части на промишлените предприятия и строителната дейност.
 • Комплексни доставки на оборудване за електроенергийни обекти - подстанции, електропроводи, трафопостове и др.
 • Внос и износ на електрооборудване.

Производствена дейност:

 • Производство на електрически съоръжения и електрически табла
 • Производство на разединители за средно напрежение
 • Производство на основи за високоволтови предпазители
 • Производство на комбинирани основи за високоволтови предпазители - с изолатори и вентилни отводители
 • Производство на преносими заземители за електропроводи и шини СрН и ВН и за разпределителни табла НН
 • Производство на изолационни щанги за поставяне на преносими заземители, на фазоуказателни и манипулационни щанги.

Инженерингова дейност:

 • Консултантски дейности относно комплексно електрообзавеждане на обекти
 • Проектиране и изпълнение на обекти в електроразпределението, електропреноса, индустриалната автоматизация и контрол
Новини
06.07.2017
OMICRON, Австрия представи новия си Мултифункционален уред за първични и вторични изпитания и тестване на базови функции на релейна защита.
05.07.2017
Най-леката в света система за вторични тествания в енергетиката
14.09.2016
TESTRANO 600 осигурява удобен начин за тестване и придобиване на цялостен поглед за състоянието на всяка част от силовия трансформатор.
Бюлетин
Анкета
© 2008 Контрагент 35. Всички права запазени. | Условия за ползване
Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения