За компанията

Нашата мисия

"Контрагент 35" Ви предоставя едни от най-новите решения и продукти и e Ваш естествен партньор в решаването на техническите Ви задачи и необходимости. "Контрагент 35" ЕООД осигурява за своите клиенти комплексна доставка на електрооборудване и съоръжения за високо, средно и ниско напрежение, кабели, проводници и лични предпазни средства.

Нашата визия

Всичко за енергетиката от една ръка.

Комплексно и професионално задоволяване на клиентското търсене.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО: 

Ръководството на "КОНТРАГЕНТ 35" ЕООД декларира своята отговорност към разработване, внедряване и непрекъснато подобряване на система за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд... повече>>